Cefaly migraine oplossing klinische studies

De effectiviteit van CEFALY is aangetoond in klinische studies die zijn uitgevoerd sinds 2008. De gevalideerde resultaten zijn gepubliceerd in toonaangevende medische vakbladen. Onderstaand treft u de studies aan die betrekking hebben op de preventieve werking alsook de pijnverlichtend werking.

1/ Acute behandeling van migraine

Type klinische studie Conclusie Wetenschappelijke publicatie
Pilot open trial Effectief om de migraineaanvallen te stoppen Cephalalgia Reports 2019
Gerandomiseerd dubbelblind versus placebo Effectief en veilig voor acute behandeling van migraineaanvallen Cephalalgia 2018
Pilot open trial Effectief om de migraineaanvallen te stoppen In publicatie
Survey Effectief bij alledaagse patiënten Acta Neurologica Belgica
Pilot open trial Effectief voor acute behandeling van migraineaanvallen Neuromodulation 2017
Dubbel-blind versus placebo Sedatief effect BMC Neurology 2011

2/ Preventieve behandeling van migraine

Type klinische studie Conclusie Wetenschappelijke publicatie
Open trial bij chronische migraine Effectief bij chronische migraine Cephalalgia Reports 2019
Prospectieve studie bij chronische migraine Effectief bij chronische migraine Neurological Sciences ​2017
Prospectief verkennende studie bij refractaire migraine Effectief bij refractaire migraine BMC Neurology ​2017
Succes Percentage Te overwegen als 1e keus behandeling vanwege hoge effectiviteit en veiligheid J Headache and Pain 2015
Cohort 2313 patiënten Effectief tegen migraine
Slechts bij 4,3% bijwerkingen
Alle bijwerkingen licht en reversibel
J Headache and Pain 2013
Dubbelblind versus placebo Effectief in preventie migraine Neurology 2013

3/ Werkingsmechanisme Cefaly

Type klinische studie Conclusie Wetenschappelijke publicatie
Review Onderbouwing elektrische parameters  Cephalalgia 2018
Opgewekte corticale potentialen Centraal werkingsmechanisme Cefaly  Cephalalgia 2018
Werkings-mechanisme Huidige kennis over de werking op de nervus trigeminus  Internal Medicine Review 2017
Functionele MRI Centrale werking Cefaly  Frontiers in Neurology 2017
Centrale werking, PET scan onderzoek Centrale werking van Cefaly op lokaal hypometabolisme bewezen  Cephalalgia 2016
Review Bevestiging van eerdere data Pain and Therapy 2015