Extra risico op hart en vaatziekten door migraine
  • 03 JUN 16
  • 2
  Extra risico op hart en vaatziekten door migraine

  Extra risico op hart en vaatziekten door migraine

  Bron: Nefarma

  Vrouwen met migraine hebben volgens Amerikaanse onderzoek een hogere kans op alle hart- en vaatziekten. Het gaat dus niet alleen om een beroerte, zoals al vaker beschreven is. Medisch Contact bericht hierover.

  Medisch Contact schrijft over onderzoek van Tobias Kurth e.a., gepubliceerd in The BMJ. Voor hun prospectieve cohortonderzoek includeerden de Amerikaanse onderzoekers ruim 115.000 verpleegkundigen die bij aanvang 25 tot 42 jaar oud waren. Zij volgden de vrouwen van 1989 tot 2011 en evalueerden tweejaarlijks door middel van vragenlijsten, waarbij medische dossiers eventueel inzichtelijk waren. Gedurende de ruim 20 jaar follow-up had één op de vijf vrouwen een door een arts gestelde diagnose migraine. Na correctie voor risicofactoren als leeftijd, rookstatus en BMI bleken de vrouwen met migraine een anderhalf keer hogere kans (hazardratio) op hart- en vaatziekten te hebben. Dit gold voor een hartinfarct, beroerte en coronaire hartziekte, in toenemende volgorde.

  De eenzijdige studiepopulatie, overwegend blanke, vrouwelijke verpleegkundigen, maakt de uitkomsten helaas beperkt toepasbaar. Daarnaast ontbreekt de invloed van eventueel gepaard gaande aura’s, verschijnselen die in voorgaande onderzoeken als belangrijke risicofactor zijn genoemd.

  De pathofysiologie achter bovengenoemde associatie is vooralsnog onduidelijk. Een ontregeling van het endovasculaire systeem zou volgens Kurth e.a. een rol kunnen spelen. De auteurs benadrukken het belang van verder onderzoek naar de achterliggende biologische processen. De hoge prevalentie van beide aandoeningen bij vrouwen maakt preventieve maatregelen zeer gewenst.

   

  Commentaar Redactie: de vraag doet zich voor in hoeverre de aangetoonde affecten van migraine veroorzaakt worden door de aandoening zelf of door de medicatie die men hiertegen inneemt. Het is niet ondenkbaar dat de vaatvernauwende effecten van medicatie (mn triptanen) de conditie van hart- en bloedvaten verslechteren. Het zou goed zijn indein hier onderzoek naar werd gedaan.

  Leave a reply →
 • Posted by Carolijn de Graaf on 3 juni 2016, 12:04

  Fijn dat hier aandacht voor is. Ik slik al ruim 10 jaar triptanen. Ze werken goed maar ik moet niet denken aan de schade, zeker omdat ik ook last heb van hoge bloeddruk. Ik ga toch eens lezen of jullie neurostimulator iets voor mij kan zijn.

  Reply →
 • Posted by Peter Hermsen on 7 juni 2016, 09:01

  Wat een slecht nieuws voor al die mensen die lijden aan migraine. Alsof die vele verloren dagen in bed al niet erg genoeg zijn, kunnen ze zich ook nog eens opmaken voor grotere kans op hart- en herseninfarcten. Of het aan de medicatie ligt weet ik niet, maar de bijsluiters raden wel het gebruik af als er iets met je hart of bloedvaten is. Dat is denk ik geen goed teken.

  Reply →

Leave a reply

Cancel reply